PRIVATUMO PRANEŠIMAS PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTAS 2023 M. SAUSIO 19 D.

DIVO Project” privatumo pranešime aprašoma, kaip ir kodėl galime rinkti, saugoti, naudoti ir (arba) bendrinti jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų paslaugomis, pvz:

  • atsisiunčiate ir naudojate mūsų mobiliąją programėlę (“Divo” – skaitmeninė evoliucija) arba bet kurią kitą mūsų programėlę, kurioje yra nuoroda į šį privatumo pranešimą
  • Bendradarbiaujate su mumis kitais susijusiais būdais, įskaitant bet kokius pardavimus, rinkodarą ar renginius
Klausimai ar rūpesčiai? Perskaitę šį privatumo pranešimą suprasite savo privatumo teises ir pasirinkimus. Jei nesutinkate su mūsų politika ir praktika, nesinaudokite mūsų Paslaugomis. Jei vis dar turite kokių nors klausimų ar rūpesčių, susisiekite su mumis el. paštu admin@divoproject.eu.”
 
TURINYS

1. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?
2. KAIP TVARKOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
3. KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS REMIAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?
4. KADA IR SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENINE INFORMACIJA?
5. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
6. KAIP SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
7. AR RENKAME INFORMACIJĄ IŠ NEPILNAMEČIŲ?
8. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS Į PRIVATUMĄ?
9. “NESEKTI” FUNKCIJŲ KONTROLĖS PRIEMONĖS
10. AR KALIFORNIJOS GYVENTOJAI TURI KONKREČIŲ PRIVATUMO TEISIŲ?
11. AR ATNAUJINAME ŠĮ PRANEŠIMĄ?
12. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIO PRANEŠIMO?
13. KAIP GALITE PERŽIŪRĖTI, ATNAUJINTI AR IŠTRINTI MŪSŲ SURINKTUS JŪSŲ DUOMENIS?”

1. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?
Asmeninė informacija, kurią mums atskleidžiate
Trumpai tariant: renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate.
Mes renkame asmeninę informaciją, kurią savanoriškai mums pateikiate, kai išreiškiate susidomėjimą gauti informacijos apie mus arba mūsų produktus ir Paslaugas, kai dalyvaujate Paslaugų veikloje arba kitaip, kai su mumis susisiekiate.
Jautri informacija. Mes netvarkome neskelbtinos informacijos.

Paraiškų duomenys. Jei naudojatės mūsų taikomąja (-osiomis) programa (-omis), mes taip pat galime rinkti toliau nurodytą informaciją, jei pasirenkate suteikti mums prieigą arba leidimą:

  • Prieiga prie mobiliojo įrenginio. Galime prašyti prieigos arba leidimo naudotis tam tikromis jūsų mobiliojo įrenginio funkcijomis, įskaitant jūsų mobiliojo įrenginio kamerą ir kitas funkcijas. Jei norite pakeisti mūsų prieigą ar leidimus, tai galite padaryti savo įrenginio nustatymuose.
Ši informacija visų pirma reikalinga mūsų programos (-ų) saugumui ir veikimui palaikyti, trikčių šalinimui ir mūsų vidaus analizės bei ataskaitų teikimo tikslais. Visa asmeninė informacija, kurią mums pateikiate, turi būti teisinga, išsami ir tiksli, o apie bet kokius tokios asmeninės informacijos pakeitimus privalote mums pranešti.”
 
2. KAIP APDOROJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Trumpai: Jūsų informaciją tvarkome siekdami teikti, tobulinti ir administruoti savo Paslaugas, bendrauti su jumis, saugumo ir sukčiavimo prevencijos tikslais bei siekdami laikytis įstatymų. Jūsų sutikimu jūsų informaciją taip pat galime tvarkyti kitais tikslais.

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome dėl įvairių priežasčių, priklausomai nuo to, kaip sąveikaujate su mūsų Paslaugomis, pvz:

  • siekiant išsaugoti arba apsaugoti gyvybiškai svarbius asmens interesus. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kai tai būtina siekiant išsaugoti arba apsaugoti gyvybiškai svarbius asmens interesus, pavyzdžiui, užkirsti kelią žalai.”
3. KOKIU TEISINIU PAGRINDU RIAMESIME TVARKOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Trumpai tariant: mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją tik tada, kai manome, kad tai būtina ir turime pagrįstą teisinę priežastį (t. y. teisinį pagrindą) tai daryti pagal galiojančius įstatymus, pavyzdžiui, gavę jūsų sutikimą, laikytis įstatymų, teikti jums paslaugas. prisiimti ar vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, ginti savo teises arba įgyvendinti mūsų teisėtus verslo interesus. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir JK GDPR reikalauja, kad paaiškintume galiojančius teisinius pagrindus, kuriais remiamės tvarkydami jūsų asmeninę informaciją. Apdorodami jūsų asmeninę informaciją galime remtis šiais teisiniais pagrindais:
  • Sutikimas. Mes galime tvarkyti jūsų informaciją, jei davėte mums leidimą (t. y. sutikimą) naudoti jūsų asmeninę informaciją konkrečiam tikslui. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
  • Teisinės prievolės. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kai manome, kad tai būtina, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, bendradarbiauti su teisėsaugos institucija ar reguliavimo agentūra, įgyvendinti ar ginti savo teisines teises arba atskleisti jūsų informaciją kaip įrodymą teisme, kuriame esame dalyvauja.
  • Gyvybiški interesai. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kai manome, kad tai būtina siekiant apsaugoti jūsų gyvybinius interesus arba gyvybiškai svarbius trečiosios šalies interesus, pavyzdžiui, situacijose, susijusiose su galima grėsme bet kurio asmens saugumui.
4. KADA IR SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENINE INFORMACIJA?
Trumpai: informaciją galime bendrinti konkrečiais šiame skyriuje aprašytais atvejais ir (arba) su toliau nurodytomis trečiosiomis šalimis. Mums gali tekti dalytis jūsų asmenine informacija toliau nurodytais atvejais:
  • Verslo perdavimai. Galime bendrinti arba perduoti jūsų informaciją, susijusią su bet kokiu susijungimu, įmonės turto pardavimu, finansavimu arba viso mūsų verslo ar jo dalies įsigijimu kitai įmonei, arba vykstant deryboms dėl tokio susijungimo, įmonės turto pardavimo, finansavimo ar įsigijimo.”
5. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Trumpai: Jūsų informaciją saugome tiek laiko, kiek reikia šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, nebent įstatymai reikalauja kitaip. Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tiek, kiek tai būtina šiame privatumo pranešime išdėstytiems tikslams pasiekti, nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį (pvz., mokesčių, apskaitos ar kiti teisiniai reikalavimai). Kai nebeturėsime teisėto verslo poreikio tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, tokią informaciją arba ištrinsime, arba anonimizuosime, arba, jei tai neįmanoma (pavyzdžiui, dėl to, kad jūsų asmeninė informacija buvo saugoma atsarginių kopijų archyvuose), saugiai saugosime jūsų asmeninę informaciją ir izoliuosime ją nuo bet kokio tolesnio tvarkymo, kol bus įmanoma ją ištrinti.”
 
6. KAIP SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Trumpai: Jūsų asmeninę informaciją siekiame apsaugoti naudodami organizacinių ir techninių saugumo priemonių sistemą. Esame įdiegę tinkamas ir pagrįstas technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas apsaugoti bet kokios mūsų tvarkomos asmeninės informacijos saugumą. Tačiau, nepaisant mūsų apsaugos priemonių ir pastangų apsaugoti jūsų informaciją, joks elektroninis perdavimas internetu ar informacijos saugojimo technologija negali būti 100 % saugūs, todėl negalime pažadėti ar garantuoti, kad įsilaužėliai, kibernetiniai nusikaltėliai ar kitos neįgaliotos trečiosios šalys nesugebės įveikti mūsų saugumo ir netinkamai rinkti, pasiekti, pavogti ar pakeisti jūsų informacijos. Nors dėsime visas pastangas, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją, asmeninės informacijos perdavimas į mūsų Paslaugas ir iš jų yra jūsų pačių rizika. Prie Paslaugų turėtumėte prisijungti tik saugioje aplinkoje”.
 
7. AR RENKAME INFORMACIJĄ IŠ NEPILNAMEČIŲ?
Trumpai: sąmoningai nerenkame duomenų iš jaunesnių nei 18 metų vaikų ir jų neparduodame. Mes sąmoningai neprašome duomenų iš jaunesnių nei 18 metų vaikų ir jų neparduodame. Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate, kad jums yra bent 18 metų arba kad esate nepilnamečio asmens tėvai ar globėjai ir sutinkate, kad toks nepilnametis išlaikytinis naudotųsi Paslaugomis. Jei sužinosime, kad buvo renkama jaunesnių nei 18 metų naudotojų asmeninė informacija, deaktyvuosime paskyrą ir imsimės pagrįstų priemonių, kad tokie duomenys būtų nedelsiant ištrinti iš mūsų įrašų. Jei sužinojote apie bet kokius duomenis, kuriuos galėjome rinkti iš jaunesnių nei 18 metų vaikų, susisiekite su mumis adresu admin@divoproject.eu.”
 
8. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS Į PRIVATUMĄ?
Trumpai: kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Jungtinėje Karalystėje (JK), turite teises, kurios suteikia jums didesnę prieigą prie savo asmeninės informacijos ir leidžia ją kontroliuoti. Galite bet kada peržiūrėti, pakeisti arba nutraukti savo paskyrą. Kai kuriuose regionuose (pvz., EEE ir Jungtinėje Karalystėje) turite tam tikras teises pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Tai gali būti teisė (i) prašyti prieigos prie savo asmeninės informacijos ir gauti jos kopiją, (ii) prašyti ją ištaisyti arba ištrinti; (iii) apriboti savo asmeninės informacijos tvarkymą; ir (iv) jei taikoma, teisė į duomenų perkeliamumą. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite turėti teisę nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų asmeninė informacija. Tokį prašymą galite pateikti kreipdamiesi į mus kontaktiniais duomenimis, nurodytais toliau esančiame skyriuje “KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIO PASTABOS APRAŠO?”. Bet kokį prašymą apsvarstysime ir imsimės veiksmų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Jei esate EEE arba Jungtinėje Karalystėje ir manote, kad neteisėtai tvarkome jūsų asmeninę informaciją, taip pat turite teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Jos kontaktinius duomenis galite rasti čia: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jei esate Šveicarijoje, duomenų apsaugos institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Sutikimo atšaukimas: Jei tvarkydami jūsų asmens duomenis remiamės jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti susisiekę su mumis toliau esančiame skyriuje “KAIP SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI DĖL ŠIO PASTABOS APRAŠO?” nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai neturės įtakos duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui ir neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymui, vykdomam remiantis kitais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais nei sutikimas.”
 
9. FUNKCIJŲ “NESEKTI” VALDIKLIAI
Daugumoje interneto naršyklių ir kai kuriose mobiliosiose operacinėse sistemose bei mobiliosiose programėlėse yra funkcija “Nesekti” (angl. Do-Not-Track, toliau – DNT) arba nustatymas, kurį galite įjungti, kad praneštumėte apie savo privatumo pageidavimą, jog nebūtų stebimi ir renkami duomenys apie jūsų naršymo internete veiklą. Šiuo metu nėra parengtas vienodas DNT signalų atpažinimo ir įgyvendinimo technologinis standartas. Todėl šiuo metu nereaguojame į DNT naršyklės signalus ar bet kokį kitą mechanizmą, kuriuo automatiškai pranešama apie jūsų pasirinkimą nebūti stebimiems internete. Jei bus priimtas sekimo internete standartas, kurio privalėsime laikytis ateityje, informuosime jus apie tokią praktiką peržiūrėtoje šio privatumo pranešimo versijoje.”
 
10. AR KALIFORNIJOS GYVENTOJAI TURI KONKREČIAS TEISES Į PRIVATUMĄ?
Trumpai: Taip, jei esate Kalifornijos gyventojas, jums suteikiamos konkrečios teisės, susijusios su prieiga prie jūsų asmeninės informacijos. Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 skirsnis, dar vadinamas “Šviesk šviesą” įstatymu, leidžia mūsų naudotojams, kurie yra Kalifornijos gyventojai, kartą per metus nemokamai prašyti ir gauti iš mūsų informaciją apie asmeninės informacijos kategorijas (jei tokių yra), kurias atskleidėme trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais, ir visų trečiųjų šalių, su kuriomis dalijomės asmenine informacija per praėjusius kalendorinius metus, pavadinimus ir adresus. Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norėtumėte pateikti tokį prašymą, pateikite mums prašymą raštu, naudodamiesi toliau nurodyta kontaktine informacija. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, gyvenate Kalifornijoje ir turite registruotą paskyrą Paslaugose, turite teisę prašyti pašalinti nepageidaujamus duomenis, kuriuos viešai paskelbėte Paslaugose. Norėdami paprašyti pašalinti tokius duomenis, susisiekite su mumis naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją ir nurodykite el. pašto adresą, susijusį su jūsų paskyra, bei pareiškimą, kad gyvenate Kalifornijoje. Užtikrinsime, kad duomenys nebūtų viešai skelbiami Paslaugose, tačiau turėkite omenyje, kad duomenys gali būti ne visiškai ar visapusiškai pašalinti iš visų mūsų sistemų (pvz., atsarginių kopijų ir pan.).”
 
11. AR MES ATNAUJINAME ŠĮ PRANEŠIMĄ?
Trumpai: Taip, šį pranešimą atnaujinsime, jei reikės, kad jis atitiktų atitinkamus įstatymus. Kartais galime atnaujinti šį privatumo pranešimą. Atnaujinta versija bus pažymėta atnaujinta data “Peržiūrėta”, o atnaujinta versija įsigalios, kai tik bus prieinama. Jei atliksime esminių šio privatumo pranešimo pakeitimų, galime jums pranešti apie tai matomoje vietoje paskelbdami pranešimą apie tokius pakeitimus arba tiesiogiai išsiųsdami jums pranešimą. Raginame jus dažnai peržiūrėti šį privatumo pranešimą, kad žinotumėte, kaip saugome jūsų informaciją.”
 
12. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIO PRANEŠIMO?
Jei turite klausimų ar pastabų dėl šio pranešimo, galite rašyti mums el. paštu admin@divoproject.eu .”
 
13. KAIP GALITE PERŽIŪRĖTI, ATNAUJINTI AR IŠTRINTI MŪSŲ SURINKTUS DUOMENIS?
Remdamiesi jūsų šalyje galiojančiais įstatymais, galite turėti teisę prašyti susipažinti su mūsų renkamais jūsų asmens duomenimis, pakeisti šiuos duomenis arba juos ištrinti. Norėdami prašyti peržiūrėti, atnaujinti arba ištrinti savo asmeninę informaciją, prašymo formą pateikite spustelėję čia.”
 
PAGRINDINIŲ PUNKTŲ SANTRAUKA
Šioje santraukoje pateikiami pagrindiniai mūsų privatumo pranešimo punktai, tačiau daugiau informacijos apie bet kurią iš šių temų galite rasti paspaudę nuorodą po kiekvienu pagrindiniu punktu arba naudodamiesi toliau pateiktu turiniu, kad surastumėte reikiamą skyrių. Taip pat galite spustelėti čia, jei norite pereiti tiesiai į mūsų turinio lentelę.”
 

Kokią asmeninę informaciją tvarkome? Kai lankotės mūsų Paslaugose, jomis naudojatės arba jomis naršote, galime tvarkyti asmeninę informaciją, priklausomai nuo to, kaip sąveikaujate su svetaine ir Paslaugomis, kokius pasirinkimus darote ir kokiais produktais bei funkcijomis naudojatės. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
Ar tvarkome kokią nors neskelbtiną asmeninę informaciją? Neskelbtinos asmeninės informacijos netvarkome.
Ar gauname kokią nors informaciją iš trečiųjų šalių? Jokios informacijos iš trečiųjų šalių negauname.
Kaip tvarkome jūsų informaciją? Jūsų informaciją tvarkome, kad galėtume teikti, tobulinti ir administruoti savo Paslaugas, bendrauti su jumis, užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui bei laikytis įstatymų. Jūsų sutikimu jūsų informaciją taip pat galime tvarkyti kitais tikslais. Jūsų informaciją tvarkome tik tada, kai tam turime pagrįstą teisinę priežastį. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
Kokiais atvejais ir su kokiomis šalimis dalijamės asmenine informacija? Galime dalytis informacija tam tikrais atvejais ir su tam tikromis trečiosiomis šalimis. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.

Kaip saugome jūsų informaciją? Jūsų asmeninei informacijai apsaugoti taikome organizacinius ir techninius procesus bei procedūras. Tačiau joks elektroninis perdavimas internetu ar informacijos saugojimo technologija negali būti 100 % saugi, todėl negalime pažadėti ar garantuoti, kad įsilaužėliai, kibernetiniai nusikaltėliai ar kitos neįgaliotos trečiosios šalys nesugebės įveikti mūsų saugumo ir netinkamai rinkti, pasiekti, pavogti ar pakeisti jūsų informacijos. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
Kokios yra jūsų teisės? Priklausomai nuo to, kur geografiškai esate, pagal taikomus privatumo įstatymus galite turėti tam tikrų teisių, susijusių su jūsų asmenine informacija. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
Kaip pasinaudoti savo teisėmis? Paprasčiausias būdas pasinaudoti savo teisėmis – užpildyti mūsų duomenų subjekto prašymo formą, kurią rasite čia, arba susisiekti su mumis. Bet kokį prašymą apsvarstysime ir imsimės veiksmų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.
Norite sužinoti daugiau apie tai, ką “DIVO Project” daro su visa mūsų surinkta informacija? Spustelėkite čia ir peržiūrėkite visą pranešimą.
Ši priva

Ši privatumo politika buvo sukurta naudojant Termly privatumo politikos generatorių.