Įgyvendinant mūsų projektą “DIVO” skaitmeniniai migrantai taps skaitmeniniais hibridais, įgydami pagrindinius suaugusiųjų skaitmeninius įgūdžius. Pagrindinės mūsų projekto tikslinės grupės ir galutiniai naudos gavėjai yra šie:

 • Žmonės, gimę iki 1980 m,
 • Darbuotojai, neturintys pagrindinių skaitmeninių įgūdžių,
 • Asmenys, nesimokantys pagal privalomojo ugdymo programą,
 • pensininkai,
 • bedarbiai,
 • Namų šeimininkės,
 • Švietėjai (instruktoriai, instruktoriai, instruktoriai…) ir darbuotojai, dirbantys suaugusiųjų švietimo srityje,
 • sprendimų priėmėjai vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Spauda ir žiniasklaida sudaro mūsų tikslinės grupės ramstį, kad mūsų projektas būtų viešinamas didesnėms grupėms.”

Artimiausiu metu tai padės sumažinti pagrindinius dalyvių ir tikslinių grupių skaitmeninius skirtumus. Ilgalaikėje perspektyvoje tai suteiks galimybę skirtingose bendruomenėse gyvenantiems suaugusiesiems pamatyti tuos pačius iššūkius iš tos pačios perspektyvos, kaip ir kiti, kad bendrame projekte būtų praplėstas jų supratimas apie bendras problemas.

Vykdyti projekto tikslų pasiekimą:

 • Bus vykdomi skaitmeninių įgūdžių mokymai, taikant inovatyvius metodus ir technikas,
 • bus sukurtas ir išplėtotas nepaprastas žaidimais paremtas mokymosi metodas, skirtas suaugusiųjų skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti,
 • Piliečiai aktyviai dalyvaus programoje “Erasmus+”,
 • Prisidės prie kalbinių įgūdžių ugdymo.

Dalyvaujančios institucijos:

 • Jos galės teikti skaitmeninių įgūdžių mokymus, naudodamos inovatyvius metodus ir būdus,
 • Galės darniai dirbti su tarptautinėmis institucijomis ir suaugusiaisiais,
 • Jos suteiks XXI a. skaitmeninių įgūdžių tikslinei auditorijai,
 • Jos galės integruoti inovatyvius metodus į suaugusiųjų švietimą,
 • Jie galės keistis gerąja praktika ir patirtimi tarp asocijuotų organizacijų,
 • Remdamiesi pagrindinėmis suaugusiųjų migrantų skaitmeninėmis kompetencijomis, jie pasitelks skaitmeninius hibridus,
 • Suaugusieji galės atlikti paprastas operacijas, pavyzdžiui, sąskaitų apmokėjimą, e. vyriausybę, mhrs (paskyrimas internetu Turkijos sveikatos sektoriuje), e. bankininkystę, susitikimus, skundų / prašymų pateikimą, laikytis greito tvarkaraščio, vaizdo skambučius ir t. t.”

Nuolat tobulėjant ir keičiantis technologijoms, suaugusiesiems, kurie nespėja žengti koja kojon su technologijomis, kurios šiais laikais yra neatsiejama sritis, sunku susirasti darbą ir jį išlaikyti. Turėsime edukacinį žaidimą, kuris padės šiems suaugusiesiems pasitikėti savimi, nesivaržant vartoti žodį “kibernetinis” ir taip susipažinti su kibernetinio pasaulio ypatybėmis. Žaidimu, kuris prasidėjo ant stalo ir tęsiasi skaitmeninėje aplinkoje, siekiama palengvinti pereinamąjį procesą suaugusiesiems, patiriantiems technologinių trūkumų. Kuo lengvesnis šis procesas, tuo mažesnis polinkis drebėti ir pasiduoti. Taigi, net jei tarp jų nėra didelio amžiaus skirtumo, jis pasitarnaus kaip tiltas tarp suaugusiųjų ir jaunimo ir neleis suaugusiesiems pasmerkti jaunimo. Kartu padidės žaidimų sąveika ir kartų dialogas.

Bus užtikrinta harmonija tarp tarptautinių organizacijų, o XXI a. suaugusieji įgis esminių skaitmeninių įgūdžių, integruojant naujoviškus metodus į šių suaugusiųjų ugdymą. Įsipareigojimas siekti aktyvaus pilietiškumo pagal programą “Erasmus plius” bus vykdomas įgyvendinant DIVO projektą.