Med vårt “DIVO”-projekt kommer Digital Migrants att förvandlas till Digital Hybrider genom att få vuxnas grundläggande digitala färdigheter. De huvudsakliga målgrupperna och slutliga förmånstagarna för vårt projekt är:

 • Människor födda före 1980,
 • Anställda utan grundläggande digital kompetens,
 • Individer utanför den obligatoriska utbildningen,
 • Pensionärer,
 • Arbetslös,
 • Hemmafruar,
 • Utbildare (instruktörer, utbildare…) och personal som arbetar inom vuxenutbildningsområdet,
 • Beslutsfattare på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Press och media bygger en pelare i vår målgrupp för att publicera vårt projekt för större grupper.

På kort sikt kommer det att hjälpa till att överbrygga viktiga digitala klyftor i deltagare och målgrupper. På lång sikt kommer det att ge vuxna som bor i olika samhällen möjlighet att se samma utmaningar ur samma perspektiv som andra för att bredda sin medvetenhet om gemensamma problem i ett gemensamt projekt.

För att uppnå projektets mål:

 • Utbildning i digitala färdigheter med innovativa metoder och tekniker kommer att tillhandahållas,
 • En anmärkningsvärd spelbaserad inlärningsmetod för utveckling av vuxnas digitala färdigheter kommer att utformas och utvecklas,
 • Deltagarna kommer att delta aktivt inom ramen för Erasmus+,
 • Bidra till utveckling av språkkunskaper.

De deltagande institutionerna:

 • Kommer att kunna ge utbildning i digitala färdigheter med innovativa metoder och tekniker,
 • Kommer att kunna arbeta i harmoni mellan internationella institutioner och vuxna,
 • De kommer att ta med sina digitala färdigheter från 2000-talet till målgruppen,
 • De kommer att kunna integrera innovativa metoder i vuxenutbildning,
 • De kommer att kunna utbyta god praxis och erfarenheter mellan associerade organisationer,
 • Med stöd av de grundläggande digitala kompetenserna hos vuxna digitala migranter kommer de att ta till digitala hybrider,
 • Vuxna kommer att kunna utföra enkla operationer som betalning av räkningar, e-förvaltning, mhrs (onlinebokning inom den turkiska hälsosektorn), e-bank, möten, klagomål/förfrågningar, följa ett snabbt schema, videosamtal, osv.

Med den ständiga utvecklingen och förändringar av tekniken har vuxna som inte kan hänga med tekniken svårt att hitta arbete och behålla sina nuvarande jobb. Vi kommer att ha ett pedagogiskt spel som hjälper dessa vuxna att få förtroende i sig att använda ordet cyber utan att tveka och på så sätt bekanta sig med cybervärldens egenskaper. Spelet, som började på bordet och fortsätter i den digitala miljön, har som syfte att göra ett smidig övergång för vuxna till det digitala världen. Ju lättare denna process upplevs desto mindre sannolikhet att ge upp. Även om åldersskillnaden är liten, det kommer att fungera som en bro mellan de yngre och äldre och kommer rädda äldre vuxna från att dömas från de unga. Samtidigt kommer spelets interoperabilitet och dialogen mellan generationerna kommer öka.

Harmoni mellan de internationella organisationerna kommer att tillhandhållas och 2000-talets vuxna kommer att förses med viktiga digitala färdigheter genom att integrera innovativa tekniker i utbildningen av dessa vuxna. Engagemanget av aktiva medborgare inom Erasmus Plus komer att genomföras genom DIVO projektet