DIVO” projemiz ile Dijital Göçmenler, yetişkinlerin temel dijital becerilerini kazanarak Dijital Hibritlere dönüşecekler. Projemizin ana hedef grupları ve nihai faydalanıcıları:

 • 1980 öncesi doğumlular,
 • Temel dijital becerilere sahip olmayan çalışanlar,
 • Zorunlu eğitim prosedürü dışında kalan kişiler,
 • Emekliler
 • İşsiz,
 • Ev hanımları,
 • Eğitimciler (eğitmenler, eğitmenler…) ve yetişkin eğitimi alanında çalışan personel,
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde karar vericiler. Basın ve medya, projemizi daha geniş kitlelere duyurmak için hedef grubumuzun bir ayağını oluşturuyor.”

Kısa vadede, katılımcılar ve hedef gruplar arasındaki önemli dijital uçurumları kapatmaya yardımcı olacaktır. Uzun vadede, ortak bir projede ortak sorunlara ilişkin farkındalıklarını genişletmek için farklı topluluklarda yaşayan yetişkinlerin aynı zorlukları diğerleriyle aynı perspektiften görmelerini sağlayacaktır.

Proje hedeflerine ulaşılmasını gerçekleştirmek için:

 • Yenilikçi yöntem ve tekniklerle dijital beceriler konusunda eğitim verilecek,
 • Yetişkinlerin dijital becerilerinin gelişimine yönelik dikkat çekici bir oyun tabanlı öğrenme yöntemi tasarlanacak ve geliştirilecek,
 • Vatandaşlar Erasmus+ çerçevesinde aktif olarak yer alacak,
 • Dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Katılımcı kurumlar:

 • Yenilikçi yöntem ve tekniklerle dijital beceriler konusunda eğitim verebilecekler,
 • Uluslararası kuruluşlar ve yetişkinler arasında uyum içinde çalışabilecektir,
 • 21. yüzyıl dijital becerilerini hedef kitleye ulaştıracak,
 • Yenilikçi yöntemleri yetişkin eğitimine entegre edebilecek,
 • İlişkili kuruluşlar arasında iyi uygulamaları ve deneyimleri değiş tokuş edebilecekler,
 • Dijital göçmen yetişkinlerin temel dijital yeterliliklerinin desteğiyle, dijital hibritlere başvuracaklar,
 • Yetişkinler fatura ödeme, e-devlet, mhrs (Türk sağlık sektöründe online randevu), e-bankacılık, randevu, şikayet/talep talebi, hızlı program takibi, görüntülü görüşme gibi basit işlemleri yapabilecekler.

Teknolojinin sürekli gelişmesi ve değişmesi ile birlikte günümüzün vazgeçilmez bir alanı olan teknolojiye ayak uyduramayan yetişkinler iş bulmakta ve işlerini sürdürmekte zorlanmaktadır. Bu yetişkinlerin kendilerine güven duymalarını, siber kelimesini çekinmeden kullanmalarını ve bu sayede siber dünyanın özelliklerini tanımalarını sağlayacak eğitici bir oyunumuz olacak. Masa başında başlayıp dijital ortamda devam eden oyun, teknolojik eksiklikler yaşayan yetişkinler için geçiş sürecini yumuşatmayı amaçlıyor. Bu süreç ne kadar hafif olursa, sarsılma ve pes etme eğilimi o kadar az olur. Böylece aralarında çok fazla yaş farkı olmasa da yetişkinlerle gençler arasında bir köprü görevi görecek, yetişkinlerin gençler tarafından kınanmasını engelleyecektir. Aynı zamanda oyun birlikte çalışabilirliği ve nesiller arası diyalog artacaktır.

Uluslararası kuruluşlar arasında uyum sağlanacak ve 21. yüzyıl yetişkinlerinin eğitimine yenilikçi teknikler entegre edilerek temel dijital beceriler kazandırılacaktır. Erasmus Plus kapsamında aktif vatandaşlık taahhüdü, DIVO projesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.