Vi har bildat ett konsortium med sju partner, inklusive tre offentliga organ och icke-statliga organisationer från Frankrike, Spanien, Turkiet, Sverige, Finland och Litauen för att förverkliga våra mål. Scrolla ner och ta reda på mer om var och en av oss!

FRANKRIKE

Karolina Lebourg


Skapat av en grupp engagerade yrkesverksamma inom utbildning som under åren har byggt upp en bred expertis i europeiska frågor, L.E.A.R.N. Institutet är en ideell organisation som fokuserar på att sprida kunskap om europeisk kultur, värderingar och ideal och syftar till att inspirera till åtgärder för att öka deltagandet i det europeiska samhällets liv av medborgarna i vår region och utanför. Våra medlemmar är särskilt erfarna i Erasmus-projekt som rör utbildning (KA101 och KA229) som de har lett i över tio år nu både som partners och koordinatorer. Vår organisation fokuserar i första hand på två huvudaktiviteter – utbildning för pedagogisk personal från hela Europa inom olika områden (ex. IKT, mångkultur, hållbar utveckling, e-lärande, ledarskap, språkutveckling och mycket mer) och utbildningar för ungdomar och vuxna med olika svårigheter. Vi delar också ett stort intresse för kvinnors plats i samhället och ungdomar i entreprenörskap med fokus på personlighetsutveckling och hjälper dem att få en sund törst efter kunskap och en beslutsamhet att nå sina mål. Vi samarbetar med många idrottsföreningar, grundskolor, kommuner och ungdomsorganisationer. De tre ledande anställda i vår organisation är oavlönade volontärer som driver aktiviteter och projekt på fritiden. Från och med september 2020 når antalet medlemmar som aktivt deltar i vår organisation till 43.

Spanien

Jesús Lozano


Inercia Digital är ett medelstort företag som grundades 2010 och specialiserat på utbildning och innovation inom digitala och entreprenöriella färdigheter på internationell nivå. Det är certifierat som Innovativt ungt företag av AENOR, ackrediterat som ett Erasmus+-center för utbildning och yrkesutbildning, utsedd till medlem av «Digital Skills and Jobs Coalition» av Europeiska kommissionen och det är inblandat i European Green Digital Coalition.

Dess uppdrag är att främja internationellt digitala och innovationskompetenser och utbildning inom entreprenörskap, för professionella människor och alla medborgare i allmänhet. Dess vision är att vara ett Excellence Vocational Training Center på internationell nivå genom kontinuerlig förbättring av utbildning och innovation.

Inercia Digital är expert på utveckling av internationella utbildningsprojekt, för att främja innovation och främja digital kompetens, efter att ha deltagit i många europeiska utbildningsprojekt, som främjar digital innovation (Erasmus+-programmet, programmet för livslångt lärande, Tempus och CYTED), som ger en bred erfarenhet av att skapa utbildningsplattformar, webbplatser, pedagogiskt och pedagogiskt innehåll.

Litauen

Karolis Stirbys


Alla tränare arbetade med transportplanering. Under de senaste 3 åren har vi genomfört olika utbildningar och seminarier inom olika ämnen, såsom oss: personlig tillväxt, självförtroende, kommunikation, hälsosamt liv, ekonomisk läskunnighet, entreprenörskap, överlevnadsförmåga. Våra teammedlemmar har deltagit i många tävlingar och seminarier i Litauen under de senaste 8 åren. Ibland hjälper vi andra organisationer att göra tävlingar eller projekt i vårt land. Karolis Stirbys och Dalius Beginskas deltog i mer än 50 internationella projekt, möten, konferenser i hela Europa och skaffar sig mycket praktik och erfarenhet som delas med alla partners. Denna erfarenhet hjälper till att nå olika mål.

Sverige

Adriana


Elpisföreningen är en ung ideell förening i Västerås, Sverige med fokus på att möta kraven från elever med särskilda behov och från utsatta ungdomar. Elpisföreningens syfte är att utveckla samhället genom sport, utbildning, och kulturella och sociala aktiviteter, för att förbättra organisationen och samhället genom att identifiera och främja värderingar, inkludering av underprivilegierade grupper genom idrott och kulturaktiviteter, och genom att erbjuda utbildning och omskolning för att stödja ungdomars och vuxnas inträde på arbetsmarknaden. Föreningen grundades av tre lärare med en stark utbildningsbakgrund, med mycket god individuell erfarenhet som projektledare, biträdande chef, och samordnare av aktiviteter. Dessa lärare är internationella utbildare inom informell och icke-formell utbildning. De arbetar i samarbete med lokala utbildningsorganisationer, råd och universitet för att utveckla och implementera nya och lämpliga utbildnings- och didaktiska metoder för att inkludera alla kategorier av studenter i utbildningsprocessen och för att förbereda dem för lokala och internationella arbetsmarknader. Vi är organiserade i avdelningar: Utbildning, Frivillig verksamhet, Media och Kommunikation. Vi räknar 25 medlemmar och volontärer. Elpis Association arbetar i partnerskap med skolor för att stödja utbildningsprocessen genom formella och icke-formella aktiviteter i skolor, under och efter skoltiden. Vi har tagit på oss en roll som anses vara aktiva i vårt samhälle, att utveckla åtgärder i partnerskap med offentliga institutioner som länsbibliotek, museer, polissektioner, Arbetsförmedlingen, andra frivilligorganisationer, företag, osv.

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

TURKIET

Osman TOPRAKÇI


Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öppnades i Menteşe-distriktet 2013, under Muğla Province vid ministeriet för familjearbete och sociala tjänster i Menteşe Social Service Centre Directorate; Det finns en enhet för applikationer, upptäckt och övervakning, implementeringsenhet (tjänst för funktionshindrade och äldre, barnservice, kvinnotjänster), utbildnings- och rådgivningsenhet, serviceenhet för martyrsläktingar och veteraner. Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tillhandahåller det enklaste sättet att tillhandahålla skyddande, förebyggande, stödjande, utvecklande tjänster och väglednings- och rådgivningstjänster till barn, ungdomar, kvinnor, män, funktionshindrade, äldre individer och deras familjer genom att identifiera de behövande, utföra sociala serviceingripande och uppföljning. är en daglig socialtjänstorganisation som ansvarar för att presentera och samordna dessa tjänster på ett tillgängligt sätt, i samarbete med offentliga institutioner och organisationer, lokala förvaltningar, universitet, icke-statliga organisationer och frivilliga vid behov.

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU

TURKIET

Emre ÇAY


Muğla Provincial Directorate of National Education är den högsta institutionen som ansvarar för administrationen av de officiella och privata utbildningsinstitutionerna och alla lärare som tjänstgör vid dessa institutioner. Dess uppgifter är:

1) Skyldigheter att förbättra utbildningen:

– Att säkerställa genomförandet av läroplanen för utbildning

– Att utföra uppgifterna och procedurerna relaterade till kursböcker, utbildningsmaterial och utbildningsmaterial och att säkerställa att de används effektivt

– Att säkerställa jämställdhet inom utbildning

– Att utföra arbeten som ska stödja och öka tillgången till utbildning

– Att utföra forskning, utveckling och fallstudier relaterade utbildningsinstitutioner och studenter

– Att utveckla och genomföra utbildningsprojekt och dra nytta av resultaten

– Att följa nationella och internationella forskningar och projekt och dra nytta av dem

– Att utföra uppgifterna i samarbete med offentliga och privata intressenter inom utbildning

– Att utveckla effektiva och studentcentrerade utbildningspolicyer och att främja god praxis.

2) Uppgifter på lärande instituter

– Att tillhandahålla samarbete mellan utbildningsinstitutioner

– Att säkerställa förbättring av den administrativa kapaciteten och kvaliteten på förvaltningen av utbildningsinstitutioner

– Att främja god praxis i utbildningsinstitutioner och tillhandahålla deras spridning

– Att vidta åtgärder för att eliminera de kvalitativa och kvantitativa skillnaderna mellan utbildningsinstitutioner

– Att genomföra aktiviteter som ger pedagogiskt stöd till föräldrar och andra parter.

3) Arbetsuppgifter för studenter:

– Att planera och genomföra väglednings- och orienteringsaktiviteter

– Att genomföra aktiviteter för att förbättra elevernas känsla av tillhörighet till skolan och redovisa resultaten

– Att utföra arbeten relaterat till nationella och internationella sociala, kulturella, idrottsaktiviteter för studenter

– Att utföra aktiviteter för att förbättra elevernas framgång

– Att vidta åtgärder för att förhindra att de lämnar skolan i förtid

– Att utföra arbeten som rör elevers fritidsaktiviteter

4) Uppgifter för övervakning och utvärdering:

– Att övervaka och utvärdera chefer för utbildningsinstitutioner

– Att övervaka och utvärdera genomförandet av läroplanen

– Att övervaka och utvärdera användningen av utbildningsmaterial

– Att göra och genomföra projekt och forskning om lärares yrkesutveckling.

– Övervaka den nationella och internationella utvecklingen av lärarnas fortbildning.

– Genomföra pass- och utlandsförfaranden för personalen. Eu Projects Department har en skyldighet att tillhandahålla utbildning och rådgivning om EU-relationer i samarbete med internationella organisationer och institutioner. Denna avdelning organiserar regelbundna utbildningar, kurser, workshops i de efterfrågade ämnen som krävs av EU-tillgångsprocessen samt EU-anslag för projektcykelhantering (PCM), Erasmus+-programmet.

– Investeringstjänster.

Learning for Integration ry

FINLAND

Marja-Liisa


Organisationens syfte är att främja språkinlärning i de nordiska länderna, hjälpa till med integration av invandrare och utveckling av ett mångkulturellt samhälle. För att genomföra sitt syfte, organisationen har som mål att utveckla och tillgängliggöra läromedel, applikationer och e-lärande plattformar. Organisationen bedriver flera aktiviteter, såsom aktiviteter för migranter, språkkaféer, workshops, språk- och kulturevenemang och deltar i flera EU- och nordiska projekt på temat språkinlärning och undervisning, migration, integration, medieutbildning, sociala frågor och medborgarskap, entreprenörskap, jämställdhet, samt teknik, digital kompetens och utbildning. Learning for Integration ry har ett stort nätverk av kontakter med migrant-, flykting-, social- och kvinnoorganisationer (t.ex. Monika-naiset, Moniheli ry, Luckan Integration, InterNations, Jolly Dragon), skolor och lärare i Helsingforsområdet (inkl. International School of Helsingfors). Vi har även många internationella partners i Europa genom tidigare projekt. Vi har stora nätverk och vi kan sprida resultaten och informationen som utvecklats i projekten till organisationer, skolor, utbildningscentra och myndigheter i Finland. Vi använder också sociala medier i stor utsträckning, vår organisations FB-sida har 330 följare, och vi har en stor gemenskap av språkinlärare i vår Café Lingua Helsinki språkcafégrupp på Facebook (10 000+ personer) och en gemenskap av lärare Språkmenyn (3000+ medlemmar) via våra arbetsmarknadsparter, samt en internationell Erasmus+ spridningsgrupp (5000+ medlemmar). Vi finns även på LinkedIn och Twitter.

© Copyright - Divo Project Website